Breadcrumbs

Srijeda, 30 Listopad 2019 08:43

Brza sjednica na kojoj je usvojen 2. rebalans proračuna za 2019. i projekcija proračuna do 2021. godine

Ocijeni sadržaj
(14 glasova)

12. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - 

POŽEGA – Jedna od kraćih sjednica bila je 12. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije, imala je tri točke dnevnog reda. Na prijedlog župana Alojza Tomaševića vijećnici su prihvatili 2. izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu i projekciju Proračuna za 2020. i 2021. godinu. Izmjene i dopune proračuna predložene su zbog neostvarivanja pojedinih prihoda te zbog prihoda i primitaka, rashoda i izdataka koji nisu planirani ili su nedovoljno planirani. Kako sada jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju sve svoje prihode i rashode uključiti u Proračun, pa planirati i projekte koji se financiraju iz europskih ili državnih sredstava, češći su i rebalansi proračuna.

Najznačajnije promjene prihoda sastoje se od prihoda od Poreza na dohodak koji se planira u većem iznosu od 2,3 milijuna kuna u odnosu na prethodni plan. Analizom dosadašnjeg ostvarenja utvrđeno je da su prihodi od Poreza na dohodak zbog porasta razina plaća veći za 7,5%.

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 9,2 milijuna kuna uglavnom iz Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU. Za Energetsku obnovu OŠ fra Kaje Adžića u Pleternici planiran je iznos od 8 milijuna kuna, a zbog dugotrajnosti postupka javne nabave sredstva će se planirati u Proračunu za 2010. godinu.

Sukladno povećanju planiranih prihoda ukupne rashode i primitke planiraju se na razini 507 milijuna kuna što je manje u odnosu na dosadašnji plan za 6,5 milijuna kuna. Povećani su i neki rashodi, kao što je iznos za kupovinu Dvorca Trenkovo u iznosu od 1,63 milijuna kuna, sufinanciranje biciklističke utrke CroRace u iznosu od 200 tisuća kuna, za projekt „Sigurne kuće“ i kupnju objekta planira se 1,2 milijuna kuna, obnova Županijske palače smanjuje se za 1,2 milijuna kuna, a izmijenjene su i stavke decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi te usklađena s potrebama proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije.

Vijećnici su većinom glasova usvojili i prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije o usklađenju djelatnosti Zavoda s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Po dobivenoj suglasnosti obavit će se postupak registracije djelatnosti na trgovačkom sudu po dobivenom rješenju od strane Ministarstva zdravstva.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj županijskoj bolnici Požega, koja provodi EU projekt „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ vrijedan 21, 3 milijuna kuna. OŽB će se zadužiti kod Erste banke za iznos od 2,3 milijuna kuna na 5 godina a kredit će se vraćati iz sredstava uštede energije koje će se dobiti provođenjem projekta.

U skladu s kratkim dnevnim redom bio je kratak i Aktualni sat gdje je vijećnik SDP-a Bruno Horvat postavio tri pitanja županu Alojzu Tomaševiću tražeći više informacija o novootvorenom uredu pet županija u Briselu, kako ide realizacija projekta Kuća graševine, i kako će se riješiti uspostava Azila za napuštene životinje na području Požeštine koji je sve potrebniji.

Za projekt Kuće graševine zajednički će županija i grad Kutjevo kupiti središnji dio grada kako bi izgradio objekt Kuće graševine. Taj prostor veličine 10.000 kvadrata sa sedam objekata kraj kino dvorane, bit će u vlasništvu Županije i grada Kutjeva i služiti isključivo u razvoju turizma. Odluka će se donijeti na slijedećoj sjednici Skupštine a sve će se financirati kroz dvoje godine. Projekt izvođenja i gradnje Kuće graševine kandidirat će se na EU fondove.Uz novi trg izgradit će se i smještajni i ugostiteljski objekti na 2.000 kvadrata.

U projektu Azila će sudjelovati uz županiju pet općina i tri grada a projekt će se rješavati iduće godine, uz planiranu lokaciju negdje na površinama Barutana. Objekt mora biti izvan grada, dovoljne površine za humani pristup napuštenih životinja a tražit će i stručne osobe koje će voditi azil.