Banner 750x94 stampar

web banner

Banner 750x94 županica čestitka

jumbo plakat 2021a

Breadcrumbs

Petak, 27 Studeni 2020 08:25

Na snazi posebne mjere suzbijanja i širenja influence ptica

Ocijeni sadržaj
(7 glasova)

Zbog pojave visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije, na zaraženom i ugroženom području na snazi su posebne mjere u svrhu suzbijanja te sprječavanja unosa bolesti u gospodarstva koja drže perad, kao i širenja bolesti u slučaju njezine pojave. Posebne mjere određene su Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske (Narodne novine broj 130/20).

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13, 148/13 i 115/18) Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane odredila je zaražena i ugrožena područja na kojima se provode posebne mjere sprječavanja širenja bolesti.

Zaraženim područjem u Koprivničko-križevačkoj županiji određuju se: Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi, Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski, i Hlebine u općini Hlebine.

Ugroženim područjem određuju se: a) u Koprivničko- križevačkoj županiji naselja: Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u općini Koprivnica, Gabajeva Greda u općini Hlebine, Drnje u općini Drnje, Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš u općini Molve, Glogovac u Koprivničkim Bregima, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola, Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje, Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec, Đurđevac u općini Đurđevac, Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski, Gornja Velika u općini Sokolovac i Novo Virje u općini Novo Virje. b) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u općini Kapela.

U svim navedenim naseljima na zaraženom i ugroženom području dodatno je propisano:

 • obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama;
 • obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi;
 • zabranjena uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu
 • zabranjeno održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta;
 • obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu;
 • zabrana prometa žive peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu kao i  iznošenje gnoja, stelje ili korištene slame sa gospodarstava na kojima se drži perad.

ptičja gripaU iznimnim slučajevima, otprema žive peradi može biti dozvoljena isključivo od strane nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata i to samo ukoliko su ispunjeni uvjeti određeni Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (Narodne novine, broj 131/06).

U zaraženim i ugroženim područjima, ovlašteni veterinari obilaze gospodarstva na kojima se drži perad i ptice u zatočeništvu. Popisom se prikupljaju  podaci o broju i vrsti peradi i ptica u zatočeništvu, provodi se i zdravstveni pregled jata te se uzimaju uzorci u svrhu pretrage na influencu ptica. U tu svrhu posjednici su dužni pružiti sve potrebne informacije ovlaštenim veterinarima.

Skrećemo pažnju da su na čitavom području zemlje i dalje na snazi mjere propisane Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).

Influenca ptica je virusna bolest divljih ptica i domaće peradi. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.

Klinički znakovi koji upućuju na influencu ptica:

 • Perad je potištena, nakostriješena perja
 • Značajan pad nesivosti i valivosti, ljuska jajeta loše je kvalitete
 • Perad kašlje, šmrca i diše na otvoreni kljun,
 • Uočava se oteknuće glave i vrata, kresta i podbradnjak poplave
 • Pojava živčanih smetnji (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje)
 • Iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti.

Podsjećamo da su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, promjenu ponašanja i uginuća peradi ili ptica u zatočeništvu nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji!

U slučaju pronalaska uginulih ili bolesnih divljih ptica, isto je potrebno odmah prijaviti najbližoj veterinarskoj organizaciji.