Srijeda, 08 Studeni 2023 08:25

15. studenoga započinje isplata predujma za izravna plaćanja poljoprivrednicima

Ocijeni sadržaj
(11 glasova)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započet će isplatu predujma poljoprivrednicima 15. studenog 2023. godine u vrijednosti od 236 milijuna eura.

U studenom će se isplatiti predujam izravnih plaćanja, poljoprivrednicima koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu, u iznosu od 134 milijuna eura za intervencije:

  • 21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost
  • 26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost
  • 30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike.

Dodatnih 40 milijuna eura za ove tri intervencije bit će isplaćeno u prosincu 2023. godine.

Potpore za intervenciju 31.01. Intenzivirana raznolikost usjeva, u iznosu od 30 milijuna eura te intervenciju 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima u iznosu od 32 milijuna eura, Agencija će isplatiti u prosincu.

Do kraja godine ukupno će se poljoprivrednicima isplatiti 236 milijuna eura potpore, a ostatak isplate potpora planiran je u prvoj polovici 2024. godine.

Navedene intervencije imaju najviše iznose pojedinačnih omotnica te obuhvaćaju najveći broj poljoprivrednika što čini isplatu potpora za 2023. godinu najvećom i najobuhvatnijom do sada.

Prije isplate potpora Agencija za plaćanja obavlja temeljite kontrole i provjere uvjeta prihvatljivosti za dodjelu istih, a provjera može biti administrativna, Monitoring sustavom ili kontrolom na terenu.  Administrativne kontrole obavljaju se na podnesenim zahtjevima svih korisnika, međutim, ukoliko svi uvjeti/kriteriji nisu provjerljivi administrativnim kontrolama i sustavom Monitoringa, Agencija za plaćanja provodi i kontrolu na terenu na određenom uzorku.

Tijekom nadzora Monitoringom (nadzor površina) Agencija za plaćanja radi kaskadne stručne procjene prihvatljivosti poljoprivrednih površina u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u 2023. godini (NN 25/23, 51/23, 56/23) te šalje poljoprivrednicima kojima su utvrđene nepravilnosti obavijest kroz Agronet sustav kako bi od spornih parcela mogli odustati ili na njima dokazati poljoprivrednu aktivnost u roku koji odredi Agencija.

Da bi se korisnicima omogućilo dodatno vrijeme za odustajanje od zahtjeva ili dokazivanje poljoprivredne aktivnosti, zadnjim izmjenama Pravilnika koji je stupio na snagu 28. listopada 2023. godine, prilagođen je rok za odustajanje od zahtjeva umjesto fiksnog roka do 1. studenog.

Time se omogućuje dulje razdoblje poljoprivrednicima za odustajanje od jedinstvenog zahtjeva ukoliko imaju neprihvatljive površine (crvene parcele) kako se za te korisnike ne bi primjenjivale administrativne kazne propisane Pravilnikom.

Također, napominjemo da kao preduvjet za isplatu određenih intervencija poljoprivrednici imaju obvezu završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti koje besplatno provode ovlašteni provoditelji savjetodavnih usluga.