Breadcrumbs

Utorak, 22 Studeni 2022 12:59

Započele sanacije divljih odlagališta grada Požege u Vidovcima i na Vilarama

Ocijeni sadržaj
(7 glasova)

POŽEGA - Uz prisutnost predstavnika investitora Grad Požega, izvođača radova Komunalac Požega d.o.o. i nadzornog inženjera Mars inženjering d.o.o. izvršen je terenski obilazak lokacije radova na sanaciji divljih odlagališta na području grada Požege. U tijeku je sanacija divljih odlagališta u Vidovcima i na Vilarama.

9f6ad8a060e8e0fbd4959771b423561e 4 XLGradu Požegi odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) na dvije lokacije i to u slijedećim iznosima:
- za divlje odlagalište na području Vidovaca najviše u iznosu do 93.210,11 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 233.025,27 kuna
- za divlje odlagalište na području Vilara najviše u iznosu do 83.113,81 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 207.784,52 kuna

Predmet Javnog poziva bila je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprječavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Kada je riječ o prihvatljivim i opravdanim troškovima u njih pripadaju plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, geodetska snimka lokacija ukoliko je potrebno raditi, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju, stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Završetak radova na sanaciji predmetnih divljih odlagališta planiran je do kraja 2022.godine.