Breadcrumbs

Ponedjeljak, 10 Travanj 2023 09:23

Gradsko vijeće Grada Požege na prijedlog gradonačelnika glasovat će o Odluci jednokratne novčane pomoći obiteljima za ublažavanje krize u 2023. godini

Ocijeni sadržaj
(9 glasova)

POŽEGA - Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, koja će se održati 12. travnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Požege predlaže donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini u visini od 140,00 eura, neto (ili 1.054,83 kn prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro), moći će ostvariti:

  • korisnici zajamčene minimalne naknade,
  • umirovljenici,
  • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata stariji od 50 godina koji su korisnici prava na naknadu za nezaposlene po posebnom propisu.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje krize u 2023. godini u visini od 140,00 eura, neto može ostvariti korisnik koji je rješenjem Zavoda ostvario pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima u visini od 140,00 eura može ostvariti umirovljenik s prebivalištem na području grada Požege čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima ne prelazi iznos od 300,00 eura u mjesecu koji prethodi isplati ovoga prava. Umirovljenicima sukladno ovoj Odluci smatraju se korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći hrvatskim braniteljima u visini od 140,00 eura, neto može ostvariti hrvatski branitelj iz Domovinskog rata s prebivalištem na području grada Požege, stariji od 50 godina i kojima je priznato pravo na naknadu za nezaposlene branitelje po posebnom propisu.

Navedeno pravo ostvaruje se na temelju dostavljenog zahtjeva (na standardiziranom obrascu) i određenih dokumenta Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a ukoliko se zahtjev pozitivno riješi isplata ostvarene jednokratne pomoći vrši se na tekući račun korisnika ili na blagajni Upravnog odjela za financije i proračun.

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz ispunjeni standardizirani obrazac, priložiti sljedeće dokaze:

-     presliku osobne iskaznice ili dokument sa OIB-om (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)

-     dokaz o visini mirovinskog primanja: kopiju zadnjeg odreska mirovine (tuzemne i/ili inozemne) ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda iz banke o visini mirovine - uzimaju se u obzir ukupna primanja iz mirovinskog sustava (mirovina i zaštitni dodatak na mirovinu)

-     kopiju dokaza o statusu hrvatskog branitelja starijeg od 50 godina i priznatom pravu na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje po posebnom propisu pri nadležnom Upravnom odjelu u Požeško-slavonskoj županiji te

-     po potrebi potvrdu o visini dohotka i primitaka iz Porezne uprave kao i ostale dokaze po potrebi.