Breadcrumbs

Četvrtak, 13 Travanj 2023 08:54

Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege uz 17 točaka dnevnog reda

Ocijeni sadržaj
(10 glasova)

POŽEGA - Održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege na kojoj su vijećnici su odlučivali o sedamnaest točaka dnevnog reda. Nazočilo je samo 13 vijećnika i jedna vijećnica putem video veze, što je izazvalo pitanje oporbe po kojem Poslovniku vijećnica nastupa preko video veze kad nije ratno stanje, elementarna nepogoda, epidemija i ugroženost ljudskih života, osim same bolesti vijećnice. Predsjednik Gradskog vijeća Matej Begić pročitao je upravo taj članak na što je predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Mitar Obradović najavio da će tražiti pravnu zaštitu i tumačenje ispravnosti ove odluke, jer bez vijećnice koja je nazočila preko video veze ne bi mogle biti donešene odluke o Rebalansu proračuna za koje treba imati najmanje 10 ruku "za", što su vladajući imali tek uz vijećnicu preko video veze.

U Aktualnom satu ovaj puta vijećnici nisu imali previše pitanja pa ga nisu niti iskoristili do kraja, niti pola sata koliko imaju na raspolaganju, a pitanja su bila upućena gradonačelniku Željku Glaviću. Vijećnici iz vladajućih su pitali gradonačelnika o spornoj prodaju zemljišta o kojoj su pisali mediji a nakon priopćenja koje je dao SDP, te o stanju radova na Aglomeraciji nakon što je došlo do problema sa izvođačem radova Presoflexa. Vijećnici iz oporbe su također poveli raspravu o "spornoj" prodaji zemljišta koje nije prodano po stvarnoj cijeni, posebno kada je u GUP-u uz to zemljište planirana izgradnja dvije prometnice što će mu višestruko povećati cijenu, zatim ponovno o nepostojanju nekog strategijskog plana o hortikulturi u gradu Požega i sadnji novog zelenila bez plana pa se ponovno kod sadnje drveća i zelenila sade vrste za koje nemamo plan. 

Nakon toga prešlo se na rad po točkama Dnevnog reda, od 15 točaka kojemu su pridodane dvije točke, osnivanje novog Trgovačkog društva grada Požege "Auretis Požega" d.o.o. turističke agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport koje će se prvenstveno baviti turizmom i upravljanjem Odmarališta u Baškoj te točka o dozvoli grada Požege za provođenje energetske obnove zgrade Fakulteta za turizam i ruralni razvoj Požega.
Većinom glasova usvojeno je izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine, prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu, koji je povećan za 2,3 milijuna eura te sada iznosi 29,8 milijuna eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na uvrštavanje rezultata iz prethodne godine te na usklađenje prihoda Grada Požege i proračunskih korisnika s trenutačnim stanjem očekivanih prihoda. Većinom glasova usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu, dok je jednoglasno usvojena Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Većinom glasova usvojen je i prijedlog Odluke o kupnji nekretnine na k.č.br. 2110, k.o. Požega, odnosno zgrade uglovnice koja se nalazi na raskrižju Sokolove ulice i Ulice Matice hrvatske, a koja je neophodna za realizaciju projekta Revitalizacije povijesne jezgre grada Požege.

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u gradu Požegi za 2023. godini. Usvojene su i izmjene programa građenja i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima, odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, izmjene programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, kao i programa utroška sredstava šumskog doprinosa za grad Požegu za 2023. godinu.

Većinom glasova usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području grada Požege, dok je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu. Riječ je o usklađivanju postojećih odluka s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pri čemu je visina cijene zaokružena na puni iznos u skladu s dosadašnjim cijenama.
Gradsko vijeće većinom glasova je usvojilo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi, dok je jednoglasno usvojena Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine na k.č.br. 1201, k.o. Požega, stana u Ulici dr. Filipa Potrebice u Požegi.

Jednoglasno su usvojene Odluka o izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Požega, Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini, kao i Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu.
Usvojena je i Odluka o osnivanju Trgovačkog društva "Auretis Požega" d.o.o. agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport, koje će upravljati odmaralištem u Baškoj. Gradonačelnik Grada Požege, dr.sc. Željko Glavić obavijestio je prisutne kako su u tijeku građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji objekta u Baškoj, proveden je postupak javne nabave za nabavu opreme, te se očekuje ponovno stavljanje u funkciju odmarališta već ovoga ljeta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, kojom Grad Požega kao vlasnik zgrade potiče daljnje ulaganje u gradsku imovinu.