Srijeda, 20 Rujan 2023 11:57

Najavljena 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege sa 16 točaka Dnevnog reda

Ocijeni sadržaj
(9 glasova)

POŽEGA - Gradsko vijeće Grada Požege održat će svoju 22. sjednicu dana 25. rujna 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 16 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege.

Pred vijećnicama će se naći 16 točaka Dnevnog redameđu kojima su Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2023. godinu, Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu za prvo polugodište, kao i prijedlozi za izmjenama i dopunama navedenih programa. Gradski vijećnici odlučivat će i o prijedlogu Programa o II. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, prijedlogu Programa o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu, prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu.