Breadcrumbs

Četvrtak, 17 Veljača 2022 08:38

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege i odlučeno o novim korekcijama plaća službenika

Ocijeni sadržaj
(8 glasova)

POŽEGA - Održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege sa dnevnim redom od 5 točaka.Raspravljalo se o prijedlogu Programa o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu. Predloženim izmjenama mijenja se i dopunjuje Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu na način da se mijenja popis manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada Požege.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Grada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 1.258.000,00 kn, kako slijedi:  TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POŽEGE financirat će se u iznosu od 760.000,00 kn.

NAMJENA SREDSTAVA

IZNOS/kn

Redovna djelatnost (plaće)

360.000,00

Priredbe i manifestacije:

400.000,00

ZELENO I PLAVO

VINCELOVO U POŽEGI

35.000,00

POŽEGA ZA DVOJE

5.000,00

DAN GRADA I GRGUREVO

35.000,00

HIKE GRGUREVO

20.000,00

PREDSTAVA „Legenda o fra Luki“

20.000,00

BIKE #BRDA I DOLINE

10.000,00

KULENIJADA

30.000,00

FESTIVAL KULENA I VINA & IVANJSKI KRIJES

70.000,00

POŽEŠKO LJETO

20.000,00

FIŠIJADA

30.000,00

BUČart

10.000,00

MARTINJE

10.000,00

ADVENT U POŽEGI

60.000,00

DOČEK NOVE GODINE 2023.

45.000,00

Proračunski korisnik – Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Požege financirat će se u iznosu od 85.000,00 kn.

NAZIV KORISNIKA

NAMJENA SREDSTAVA/kn

IZNOS/kn

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Požege

Sredstva iz izvora Grad:

85.000,00

85.000,00

Sredstva iz ostalih izvora iznose:

0,00

za materijalne i financijske rashode

74.800,00

programska djelatnost

8.800,00

nabava opreme

1.400,00

III.       POLITIČKE STRANKE, OSTALE UDRUGE I DRUŠTVA GRAĐANA financirat će se u iznosu od 413.000,00 kn.

NAZIV KORISNIKA

NAMJENA SREDSTAVA/kn

IZNOS/kn

1. DRUŠTVO NAŠA DJECA

za rad

8.000,00

2. VJERSKE ZAJEDNICE

- kapitalne donacije vjerskim zajednicama

- članarina za Zakladu Vrhbosanske nadbiskupije

115.000,00

3.OSTALE UDRUGE I DRUŠTVA GRAĐANA

Tekuće donacije

200.000,00

270.000,00

Donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

70.000,00

4. ALBANSKA NACIONALNA MANJINA

Sufinanciranje predstavnika albanske nacionalne manjine

20.000,00

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o. Naime, zbog povećanja opsega poslova, dotrajalosti postojećih vozila kojima se obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, te zadržavanja tekuće likvidnosti, Uprava Društva predložila je nabavu vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga. Društvo je pokrenulo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, javno otvaranje pristiglih ponuda provedeno je dana 25. siječnja 2022, za navedeni predmet nabave pristigla je jedna ponuda od Erste&Steiermarkische s-leasing d.o.o. s iznosom ponude bez PDV-a 218.097,86 EUR, a ukupna cijena ponude s PDV-om 270.092,86 EUR. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iskazana u eurima iznosila je 219.420,47 EUR, što je po srednjem tečaju EUR HNB na dan 16. prosinca 2021. iznosilo 1.650.000,00 kn. Odluka koju je podrobnije pojasnio sam direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Domagoj Lovrić, usvojena je većinom glasova vijećnika.1634e63ad41a0049e70b20500aeeedb5 2 XL

Većinom glasova usvojena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege. Naime, Ministarstvo pravosuđa i uprave RH u Uputi od 14. siječnja 2022. godine koja je zaprimljena u gradskoj upravi 1. veljače 2022. godine, u odnosu na Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege nalaže uklanjanje uočenih nedostataka. Na osnovu navedene Upute korigirani su koeficijenti samo za pojedina radna mjesta, a kako je izvorni tekst važeće Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege iz 2018. godine imao do sada tri izmjene predložen je cjeloviti tekst Odluke.

 - Obzirom da je prošli puta nakon sjednice ova tema iskorištena da se usklađivanje s odlukama državnih tijela proglasi povećanjem plaća, ovaj puta vas molim da to ne radite, nije korektno. Na nekim mjestima došlo je do nepoštivanja Uredbe u njezinim temeljnim dijelovima, odnosno imamo par slučajeva gdje se to dogodilo. Dakle, ovo nije povećanje plaća nego usklađivanje s Uredbom po naredbi Ministarstva uprave – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Glavić.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Zaključka za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege koji je jednoglasno usvojen, a jednoglasno je usvojen i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege. Točnije, radi bolje organizacije, održavanje nerazvrstanih cesta - sanacije asfaltnih površina, vertikalna signalizacija nerazvrstanih cesta, osim bivših ŽUC- ovih cesta koje se na temelju Odluke povjeravaju pravnim ili fizičkim osobama, ovom izmjenom Odluke može se povjeriti pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedenih djelatnosti, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.