Banner 750x94 KULENOVA

JUMBO 500X240

Breadcrumbs

Petak, 28 Lipanj 2019 08:30

Zbog povećanih prihoda, Rebalansom proračun grada podignut na 141 milijun kuna

Ocijeni sadržaj
(4 glasova)

ODRŽANA 18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGA PRIJE LJETNE STANKE -

POŽEGA – U Gradskoj vijećnici održana je posljednja radna sjednica prije ljetne pauze, 18. Sjednica Gradskog vijeća grada Požege s 19 točaka dnevnog reda, nešto više nego što je bilo vijećnika na sjednici. Kako neki vijećnici, osim što su položili zakletvu i uredno primaju naknadu za sjednice, na iste nikada ne dolazi, sjednici je nazočilo samo 15 vijećnika. Kako se kaže, kad je oporba desetkovana, onda naravno nema niti puno vijećničkih pitanja za gradonačelnika, pa je i sada bilo samo dva od nezavisne vijećnice Tamare Puač i jedno od vijećnice SDP-a Marine Mirković.

Njih su zanimali neki komunalni problemi, kad će klupe i koševi za smeće na šetnicu, hoće li se i kada provesti odluka Gradskog vijeća od prije nekoliko godina o jedinstvenim terasama kafića, te kada će se isključenom iz HDZ-a promptno po odluci predsjednika GO HDZ-a, njihovog člana Igora Krizmanića, koji više nije na dužnosti u Gradskom vijeću, oduzeti i još brojne funkcije u gradskim strukturama, savezima, upravnim odborima i druge funkcije. Gradonačelnik Darko Puljašić obećao je pismeni odgovor do slijedeće sjednice, koja će se ako ne bude potreba za nekom izvanrednom sjednicom, održati u rujnu mjesecu.

Svih 19 točaka dnevnog reda usvojene su bez većih rasprava, većina jednoglasno, a tek neke, posebno oko financijskih planova i odluka uz tri glasa, malo suzdržana, malo protiv, ovisno o raspoloženju vijećnica i vijećnika iz oporbe.

Većinom glasova usvojeni su prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2018. godinu, godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu i prijedlozi programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu. Bez ikakve rasprave, pitanja ili sugestija usvojen je i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, Proračun Grada Požege za 2019. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 12. sjednici 28. studenog 2018. godine kojim su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu od 128.951.000,00 kuna.

- Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici povećavaju se za 9,98 %, odnosno za 12.880.017,00 kn i sada iznose 141.831.017,00 kn, a rashodi i izdaci se povećavaju za 8,52%, odnosno za 10.999.429,00 kn i sada iznose 139.950.429,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem dijela rezultata iz prethodne godine u iznosu -1.880.588,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom iznose 139.950.429,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka – pojasnio je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

Odlukom Gradskog vijeća usvojeno je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene izmjene odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, prijedlog I. izmjene Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu, te prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godini. Usvojen je prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Požege, prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega, kao i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima kojom pravo na povlaštenu kartu pored roditelja i udovica poginulih branitelja iz Domovinskog rata mogu sada ostvarivati i djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata. Odlukom o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020. nastavit će se sufinanciranje materijalnih troškova Katoličke osnove škole i plaća za dva učitelja u produženom boravku u istim iznosima kao i u protekloj školskoj godini, odnosno u iznosu od 320 tisuća kuna.

Vijećnici su između ostalog prihvatili i prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege te Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege.

Usvojena je i Odluka programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu, Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine katastarske oznake k.č.br. 4482/1, k.o. Požega, Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite.

Usvojen je i prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi, što je zapravo popravak ranijih prijedloga, jer su se u suce porotnike uvukli i neki članovi stranke. Na iste slučajeve su u nekim sredinama, (Slav. Brod i Vukovar) ukazali i mediji, a i Općinski sud u Požegi je zatražio promjenu nekih imena predloženih i već potvrđenih sudaca porotnika, za koje je nedvojbeno utvrđeno da imaju pripadnost jednoj političkoj stranci. Suci porotnici isto kao i profesionalni suci u sudovima ne smiju biti pripadnici niti jedne političke stranke. Kako se godinama o ovom nije vodilo računa, pa je i u prošlim sazivima sudaca porotnika bilo imenovano dosta stranačkih ljudi, moglo bi se dogoditi da neki od presuđenih zatraže i obnovu svojih postupaka, kao i inicijator cijelog ovog slučaja, koji trenutno „sjedi“ u požeškom zatvoru, a možda će mu presuda biti i nevažeća, ovisi o sucima porotnicima koji su „sjedili“ u sudskom vijeću.